Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Landmacht sluit slapende dijk

Door Ministerie van Defensie, dinsdag 31 juli 2012 18:35
Categorie: Vestingwerk

Militairen hebben op 27 juni 2012 een oude dijkdoorgang tussen Veenendaal en Renswoude gesloten. Het Waterschap Vallei en Eem riep de hulp van de genisten in om te kijken hoe de waterkering bij een dijkdoorbraak tijdelijke veiligheid kan bieden aan het achterland.

Brugcompagnie bij Roode Haan

Bijzonder moment in de Grebbelinie, landmacht weer actief bij de Roode Haan. (foto's: Bart Nijs Fotografie)

Foto Bart Nijs FotografieEerdere pogingen van het waterschap om de uit de jaren ’30 stammende stuw De Rode Haan af te sluiten mislukten. De hiervoor bestemde houten balken bleken na ruim 70 jaar deels verwrongen, versplinterd of verbogen. Het waterschap benaderde Defensie om een slimme, maar goedkope oplossing te bedenken.

“Bij een doorbraak van de Grebbedijk bij Wageningen komt de Gelderse Vallei onder water te staan", vertelt Reindert Stellingwerff van Waterschap Vallei en Eem. “Met het sluiten van deze dijk kopen we vooral tijd. Die is nodig, want van Veenendaal tot Amersfoort zullen dan zo’n 200.000 mensen moeten worden geëvacueerd.”

Duikers en klimmers van 105 Brugcompagnie inspecteerden de sponningen in de monumentale stuw. Met een hijskraan plaatsten de genisten op aanwijzing van medewerkers van het waterschap een reeks zware, aan elkaar gelaste damwanden in De Rode Haan. Binnen anderhalf uur wisten ze beide doorgangen in de stuw succesvol te sluiten.           

Door deze stroomopwaartse proefafsluiting ook weer snel ongedaan te maken, verhinderden de genisten dat hun inzet in het kader van nationale operaties uitdraaide op natte voeten.

Zie het filmpje van de dijksluiting op defensie.nl.


Terug naar het nieuwsoverzicht