Er zijn geen evenementen gevonden

Daatselaar: een omweg waard

Door Bert Rietberg, SVGV, dinsdag 24 januari 2012 17:42
Categorie: Projecten

Het Werk aan de Daatselaar is toe aan een volgende fase van werkzaamheden. Voor de lange termijn levert het meer kansen op voor natte natuur, maar op dit moment ook enige overlast voor wandelaars. Via een wandeling over de wallen van het fort is het gelukkig mogelijk om droge voeten te houden.

Daatselaar januari 2012

Het (natte) terreplein van het Werk aan de Daatselaar, januari 2012. (Foto Bert Rietberg)

De aanzet voor een droge overtocht door het hart van het fort ligt er al, maar eindigt nog in het water. Deze werkzaamheden krijgen binnenkort een vervolg. Overal liggen bergjes met plaggen, de picknickbank staat verlaten op een eilandje in het stille fort. Hier worden de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe impuls rond de groene kwaliteiten van het fort.

Daatselaar centrale padHet afplaggen van het binnenterrein is min of meer het sluitstuk van 'Project Daatselaar', een reeks aan maatregelen waardoor het fort weer herkenbaar is geworden als aarden verdedigingswerk, maar ook zijn plaats weet in de ecologische structuur langs de Slaperdijk. Daar zijn op enige afstand van elkaar poelen gegraven, zodat amfibieën, insecten en reptielen zich kunnen verspreiden. Het fort dat kort na de reconstructie in 2008 nog bruin en kaal aandeed laat zich de laatste jaren weer van zijn groenste kant zien. Momenteel is het te nat in het fort om het afplaggen af te ronden. Naar verwachting gebeurt dat in de zomer.

Uiteraard speelt het fort ook een belangrijke schakel in de vestingstructuur van de Grebbelinie en het Grebbeliniepad. Wandelaars kunnen straks weer kiezen uit een wandeling over het pad door het terreplein of een omweg over de borstwering. Momenteel is de kortste route alleen geschikt voor mensen met waterdichte laarzen.

Een andere hindernis betreft de Ubbeschoterweg bij de Groeperkade. Om een veilige oversteek te bevorderen zijn maatregelen getroffen ter hoogte van de coupure waar de weg de dijk snijdt. Borden moeten de automobilisten wijzen op de oversteekplaats en de verkeersdrempel, terwijl geplaatste heggetjes moeten voorkomen dat wandelaars zonder uit te kijken de weg over steken. Voor fietsers is de Groeperkade ter plaatse beter toegankelijk geworden door middel van opritten.

Minder opvallend is de ingreep in de Groeperkade tussen Daatselaar en de Ubbeschoterweg. Hier is een bestaande coupure grotendeels weggewerkt door een op- en afrit, ook de manier waarop men in vroeger tijden het probleem met verkeerswegen en dijkjes oploste. Door dit soort ingrepen begint de Groeperkade in Renswoude steeds meer een eenheid te vormen en groeit de waarde voor recreatie.


Terug naar het nieuwsoverzicht