Er zijn geen evenementen gevonden

Schele Duiker gaver dan verwacht

Door Bert Rietberg, zondag 23 maart 2008 16:22
Categorie: Stichting Grebbelinie

De stichting Grebbelinie heeft 2007 in stijl afgesloten. Na gesprekken met het waterschap besloot de stichting in juni 2007 een vooronderzoek te doen naar de historie en de restanten van de Schele Duiker in de Grebbelinie.

Stichting Grebbelinie doet onderzoek naar Schele Duiker

De sluis uit 1865 was voorheen afgeschreven en in diverse publicaties werd verkondigd dat er niets meer resteerde van de sluis dan een brokkelig muurtje. Op basis van eerder veldwerk twijfelde de stichting Grebbelinie hieraan en met de bouwtekeningen uit het Utrechts Archief werd er vervolgonderzoek gedaan, waar duidelijk uit naar voren kwam dat er hoogstwaarschijnlijk veel meer resteerde dan werd verwacht. Op zaterdag 29 december 2007 werd er voorzichtig graafwerk verricht om een duidelijker beeld te krijgen van de restanten. De ploeg van 7 man stuitte op vooraf uitgemeten plaatsen al snel op de gemetselde sluis, die keurig bleek afgetopt, waarschijnlijk om een brede doorgang te creëren in de linie. Veel metselwerk en voegwerk bleek nog in redelijke conditie na jarenlange conservering onder de grond. Aan weerszijden van de sluis ontdekte de ploeg twee zijvleugels. Deze 'vlerken' zaten niet om de oudste sluisjes van de Grebbelinie; daardoor kon in 1794 veel inundatiewater om de sluizen stromen.

Om geen obstakel te vormen voor de werkzaamheden van het Waterschap is het graafwerk na enkele decimeters gestopt. Bovendien zal er overleg volgen met Staatsbosbeheer, het Waterschap en de provincie Utrecht. Het restaureren van de sluis lijkt kansen te bieden op het gebied van cultuurhistorie, ecologie en recreatie. Het Waterschap is voorlopig trekker van het project.


Terug naar het nieuwsoverzicht