Er zijn geen evenementen gevonden

Start eerste Gelderse project in de Grebbelinie

Door Bert van Setten, ANV. Redactie Bert Rietberg, zondag 27 november 2011 14:18
Categorie: Projecten

Afgelopen vrijdagmiddag 25 november was het zover. Zo'n kleine 30 genodigden wisten de weg naar hotel/restaurant 't Paviljoen te Rhenen te vinden. Het bestuur van de Agrarische Natuur Vereniging 'Lingestreek' gaf daar het startsein voor de uitvoering van het project "De vergeten Gelderse Grebbelinie"

Startbijeenkomst Gelderse Grebbelinie

Ruud van de Werff van de Stichting Menno van Coehoorn presenteert historische achtergronden van het project (foto Bert Rietberg)

De locatie waar vooralsnog de meeste aandacht naar uitgaat is De Spees, gesitueerd in de omgeving van Opheusden. Het betreft een spiesvormig perceel dat benut werd in de prolongatie van de Grebbelinie in 1799, later beter bekend onder de naam Betuwestelling". In oktober heeft de Plaatselijke Groep (Streekcommissie) het nu gepresenteerde projectplan goedgekeurd. Het past binnen het Ontwikkelingsplan Leader-West. Met steun van vele partijen heeft de Agrarische Natuur Vereniging een idee tot project gebracht. Een project wat nu van start gaat. De ANV combineert in dit project een aantal ambities:

  • beter zichtbaar en beleefbaar maken naast het verbeteren van natuurontwikkeling en de recreatieve toegankelijkheid;
  • het verhaal vertellen van het Gelderse deel van de Grebbelinie;
  • beheer en inrichting van landschappelijke elementen, samen met onze leden en locale groepen (hiervoor heeft de ANV een startsubsidie van Projectbureau SVGV ontvangen);
  • het verhaal van het gebied, zoals dat zich heeft ontwikkeld na de ontmanteling van de militaire functies en met name de boomkwekerij en de fruitteelt;
  • een nieuwe invulling van de taken van onze Agrarische Natuur Vereniging.

"Fort De Spees" maakte deel uit van de Grebbelinie en later van de Betuwestelling dat een verlengstuk vormde van Valleistelling. De Grebbelinie is rijk aan fraaie natuur, prachtige landschappen en geniet een rijke historie. Hier valt veel over te vertellen.

ANV voorzitter Roelf de Boer ging in op de relatie van dit project met Agrarisch Natuur Beheer. Ruud van de Werff werkzaam bij stichting Menno van Coehoorn nam de aanwezigen mee in zijn verhaal waarin hij de betekenis van de Betuwestelling voor de Grebbelinie aangaf.

Al met een al een succesvolle bijeenkomst. Een reactie van een van de aanwezigen "een perfecte start van een mooi project, deze verbreding. De samenwerking met een zo divers palet aan activiteiten in onze regio is een mijlpaal voor de ANV, dank daarvoor".


Terug naar het nieuwsoverzicht