Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Werkzaamheden Grebbelinie nabij "de Dennen"

Door P. Hellinga, redactie Bert Rietberg, zondag 13 november 2011 13:25
Categorie: Recreatie

In opdracht van de gemeente Renswoude, de SVGV en Staatsbosbeheer worden vanaf 14 november 2011 door de firma Florijn , gedurende ongeveer 4 weken, diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de Grebbelinie vanaf restaurant “de Dennen” tot de Wittenoordseweg te Renswoude.

Groeperkade achter De Dennen

Dit prachtige pad over de Groeperkade verandert in veel jaargetijden in een onbegaanbare modderpoel. Daar wordt nu iets aan gedaan. (foto: Bert Rietberg)

Gedurende deze periode zal dit deel van de liniedijk voor alle verkeer worden afgesloten. De werkzaamheden zullen bestaan uit het verwijderen van dode bomen, dunnen van het bomenbestand, het onder profiel brengen van de Groeperkade en het uitbaggeren van de naastgelegen sloot. Vervolgens zal het pad worden voorzien van een halfverharding , zodat dit deel van de liniedijk weer goed begaanbaar en veilig wordt voor wandelaars en fietsers. Om het illegaal gebruik van deel tracé tegen te gaan, zoals het crossen met motoren, zullen er meerdere wandel- en fietssluizen worden geplaatst.

Deze werkzaamheden vloeien voort uit het plan "Grebbelinie boven water". Er zijn meerdere voorlichtings- en inspreekavonden geweest, waarin diverse partijen hun wensen kenbaar konden maken. Deze zijn waar mogelijk meegenomen in het definitieve bestek.


Terug naar het nieuwsoverzicht