Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Baggerwerkzaamheden voor de Schans Asschat

Door Hans Peter Reinders, redactie Bert Rietberg, zaterdag 22 oktober 2011 20:21
Categorie: Projecten

De gracht voor het voorwerk van de Asschatterkeerkade wordt momenteel uitgebaggerd. De waterhindernis was erg verland en dichtgegroeid, waardoor het voorwerk slecht zichtbaar was.

Baggeren gracht Asschat
 
Met een graafmachine wordt de gracht uitgebaggerd, die eerst is leeggepompt. (Foto H.P. Reinders)
 
Voor het starten van de baggerwerkzaamheden is gekeken of het water moest worden afgevist. Nader onderzoek toonde aan dat de waterkwaliteit dusdanig was dat er geen vis meer aanwezig was. Door het baggeren zal de waterkwaliteit verbeteren en vis weer terug komen. Daar profiteert ook de ijsvogel weer van. Het voorwerk is na het uitbaggeren veel beter zichtbaar. Zo worden ecologische en culuurhistorische waarden allebei versterkt. Om het baggeren uit te voeren is de gehele vijver drooggepompt. Al het water is via een buis over de Asschatterweg naar de andere 'vijver' gepompt.
 
Waterafvoer
 
Waterafvoer via een buis over de Asschatterweg (foto H.P. Reinders)

Terug naar het nieuwsoverzicht