Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Trots op de Asschatterkeerkade

Door Bert Rietberg, zondag 29 mei 2011 08:34
Categorie: Projecten

De Asschatterkeerkade is een bijzonder dijkje, méér dan een komkering. "De mooiste van allemaal", zegt Hans Peter Reinders van de gemeente Leusden. Samen met Igor Vlaar van projectbureau SVGV werden de eerste resultaten bekeken van het project, dat de landschappelijke kwaliteiten moet benadrukken.

Asschatterkeerkade

Hans Peter Reinders (links) geeft uitleg over de voortgang van het project aan Igor Vlaar van projectbureau SVGV.

Maar liefst 20 maatregelen werden in het projectvoorstel meegenomen om de Asschatterkeerkade te verbeteren. Een kwart daarvan is inmiddels gerealiseerd.

Tot voor kort keerden veel wandelaars na een paar honderd meter terug naar het fietspad langs het Valleikanaal. De kade was vooral in de zomer vrijwel ontoegankelijk door alle overwoekerende struiken. Die situatie is sterk verbeterd door het plaatselijk verwijderen van braamstruiken en dunnen van het bosbestand. Van 'kaalslag' was echter bepaald geen sprake. "Het pad mag best een beetje spannend blijven", legt Hans Peter Reinders uit. "Het blijft in zekere zin een olifantenpaadje dat mede open blijft doordat de wandelaars het pad betreden". Toch is er ook heel gericht gesnoeid, met name bij de kazematten die op veel plaatsen bijna geheel aan het oog onttrokken waren.

Inslag kazematIn het beton van de kazematten is de oorlogsgeschiedenis van de kade te lezen. Bij minimaal drie kazematten zijn de plaatsen zichtbaar waar kogels en granaatscherven het beton raakten. De kazemat op het noordelijk van het voorwerk draagt de sporen van licht Duits geschut (3.7 cm). Op basis van ooggetuigenverklaringen houdt men er rekening mee dat beschadigingen op een andere kazemat mogelijk veroorzaakt zijn door Canadees artillerievuur in 1945.

Het snoeiwerk leverde ook de posities op van een aantal as- en grenspalen. Deze palen werden in de 19e eeuw geplaatst om de gronden van het ministerie van Oorlog vast te leggen.

BkazematWie over de Asschatterkeerkade wandelt, zal zeker de restanten van loopgraven herkennen. Deze waren er al, maar door de verwijdering van de opgehoopte laag bladeren is het tracé van de loopgraven veel beter zichtbaar. Het voetpad leidt voortaan door deze voormalige stellingen, die verder blijven zoals ze waren. Meer dan accentueren was bij deze sporen niet aan de orde. In een latere fase van het project zullen op drie andere plaatsen wel delen van loopgraven worden gereconstrueerd. 

De Asschatterkeerkade is de enige keerkade in de Grebbelinie waar kazematten op zijn gebouwd. Deze 'bunkers' spelen dan ook een belangrijke rol in het project. Eén kazemat zal worden ingericht als vogelobservatiepost en twee exemplaren gaan fungeren als winterverblijf voor vleermuizen. Bovendien zal er een kazemat worden gereconstrueerd naar het beeld van 1940. De kazematten moesten eerst worden ontdaan van takken, zand en afval dat zich in de afgelopen decennia in de betonnen ruimtes had opgehoopt. Deze schoonmaakwerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Rankende helmloemDe Asschatterkeerkade vormt tevens een prachtig natuurgebiedje waar meer dan 40 soorten vogels voorkomen. Wie zijn ogen de kost geeft, krijgt onderweg veel te zien. Aangezien de groene kwaliteiten van het gebied goed in kaart moesten worden gebracht is er in 2009-2010 al een 'groene inventarisatie' gemaakt van planten- en diersoorten.

Binnenkort wordt er tevens een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wellicht is er nog een Nederlandse helm achtergebleven. Zeker is de aanwezigheid van de  Rankende helmbloem. De plant vindt u overal langs de voormalige stellingen, als een passende verwijzing naar de geschiedenis van het gebied.

Meer lezen over het project...

Meer lezen over de Asschatterkeerkade...

Een artikel van de Vogelwacht over het herstel van een bijzonder landschapselement...


Terug naar het nieuwsoverzicht