Er zijn geen evenementen gevonden
  • Volendamse eenden bij Werk aan de Glashut
    vrijdag 28 januari 1916
    Lees verder >>

Herstel Fort aan de Buursteeg aan de Grebbelinie kan van start

Door Ernst Ossewaarde, Projectbureau SVGV, donderdag 12 mei 2011 18:01
Categorie: Projecten

Het herstel van het Fort aan de Buursteeg kan van start. De benodigde middelen hiervoor zijn door de gebiedspartijen beschikbaar gesteld en dat is goed nieuws. Een totaal budget van ruim één miljoen euro is gemoeid met deze eerste fase van herstel.

OntwerpKaderBuursteeg

Ontwerpkader Fort aan de Buursteeg (Michael van Gessel)

Doelstelling is dat voortvarend wordt gewerkt aan verdere uitwerking van de plannen voor herstel en recreatieve inrichting van het noordelijke deel van Fort aan de Buursteeg. In 2012 moet dan de schop daadwerkelijk in grond. Het beoogde resultaat is een toegankelijk en beleefbaar fort waarvan de historische contouren en de waterpartijen weer volledig en scherp zichtbaar zijn. Het ontwerpkader van landschapsarchitect Michael van Gessel dienen hierbij als uitgangspunt.

Fort aan de Buursteeg 19e eeuwEind 2010 lag het raamwerk klaar voor een eerste fase herstel van het Fort aan de Buursteeg, het belangrijkste sleutelproject van het Grebbelinieprogramma. De ontwerpkaders worden nu door Van Gessel verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp, wat inzet is van overleg met betrokken partijen en omwonenden. Projectbureau SVGV zal deze planvoorbereiding namens de provincie Utrecht en andere gebiedspartijen op zich nemen. Eind 2011 zal de feitelijke uitvoering worden aanbesteed, zodat in 2012 de schop daadwerkelijk in de grond kan worden gestoken. Parallel aan de planvoorbereiding wordt een prijsvraag uitgeschreven voor de selectie van een marktpartij die de exploitatie van Fort aan de Buursteeg op zich zal nemen en ook aanvullende recreatieve voorzieningen kan realiseren en exploiteren.

Met fase 1 herstel Fort aan de Buursteeg is de eerste bouwsteen gelegd voor de vervolgfasen, zoals herstel van het zuidelijk deel, de bouw van een bezoekerscentrum, al dan niet boven het spoor en diverse kwaliteitsimpulsen voor de directe omgeving van het fort.


Terug naar het nieuwsoverzicht