Er zijn geen evenementen gevonden

Fietspad langs de Grift

Door Bert Rietberg, zaterdag 22 maart 2008 18:39
Categorie: Recreatie

Tussen de Achterbergse Hooilanden en het Binnenveld meandert sinds kort een bescheiden, maar bijzonder fietspad langs de westoever van de Grift. Bescheiden, omdat natuur hier de hoofdrol speelt. Maar ook bijzonder, omdat het de fietser de gelegenheid biedt om te genieten van een veilige verbinding tussen de Grebbeberg en Veenendaal in een prachtige omgeving. Niet langer is de fietser genoodzaakt om een omslachtige en gevaarlijke omweg te maken tussen de Maatsteeg en de Zuidelijke Meentsteeg bij Veenendaal. Eindelijk is het mogelijk om het fietspad te vervolgen dat aan de voet van de Grebbeberg begint en pas eindigt in Veenendaal.

Nieuw fietspad langs de Grift 

Het gebied tussen Grebbeberg en Veenendaal maakte in de Grebbelinie deel uit van de Veense of Eerste Kom. Het grootste deel van het fietspad zou tijdens een inundatie onder water liggen. De fietsen zouden tot ver boven hun assen in het water verdwijnen in het Veengebied dat een kleine 2 kilometer breed is. Tot 'Kruiponder' was het echter niet mogelijk om inundaties te stellen. Het Nederlandse leger anticipeerde hier in 1939 op, door loopgraven achter de Grift aan te leggen. Bovendien kwam er een antitankkanaal in het voorterrein en werd er gewerkt aan het verbeteren van de inundatievoorzieningen. Het werk aan deze waterwerken was in mei 1940 nog niet gereed, waardoor het Duitse leger via het Nieuwe Kanaal bij Wageningen de voorposten op 11 mei kon nemen en de frontlijn kon naderen. De positie bij Kruiponder was versterkt met 3 Gietstalen kazematten en een kleine scherfvrije kazemat. Gesteund door de artillerie wist men de aanval hier tot staan te brengen, maar de Voorposten gingen verloren op 11 mei. Van de versterkingen langs de Grebbe is nauwelijks een spoor te vinden, al trof Stichting de Greb onlangs nog een paar brokjes beton met koolteer aan. Op die plek had kazemat S 23 gestaan, die pas tientallen jaren na de oorlog werd afgebroken. Wie nu langs de Grift fietst kan zich nauwelijks voorstellen dat men militaire bedoelingen had met dit gebied, dat momenteel het domein is van reiger, nijlgans, kievit en grutto.


Terug naar het nieuwsoverzicht