Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Geocaching Fort Daatselaar door WVE

Door Bert Rietberg, maandag 07 februari 2011 10:46
Categorie: Recreatie

Het Waterschap Vallei & Eem heeft een geocachetocht ontwikkeld in de omgeving van Fort Daatselaar. De route is ca. 5,5 kilometer lang. Hierdoor wil het waterschap het publiek op een innovatieve manier kennis laten maken met haar werkzaamheden in het gebied.

Daatselaar Winter 2010

Het sluisje bij het Werk aan de Daatselaar in de winter van 2010 (Foto Bert Rietberg)

De Grebbelinie is mede vanwege de aanwezigheid van het Valleikanaal een belangrijk werkgebied van Waterschap Vallei & Eem. Maar ook op enige afstand van het kanaal lopen de aarden wallen en de waterloop vaak parallel. De ligging van de linie werd in de 18e eeuw voornamelijk bepaald door de loop van de vele beken die in de Gelderse Vallei samenkomen. Vandaar dat het Waterschap veel werk doet op en rond de oude verdedigingswerken.

Waterproblematiek bij Daatselaar

DaatselaarseslootEen voorbeeld daarvan is de aanpassing in 2010 van het watersysteem rond fort Daatselaar. Een deel van de afvoer van de Lunterse Beek wordt sindsdien langs het fort geleid en de oorspronkelijke loop is verbreed en verondiept. Dat dit gevolgen kan hebben voor het omliggende gebied, bleek toen er na hevige regenval wateroverlast ontstond. Dit werd mede veroorzaakt door een grote opstuwing in de Daatselaarsesloot onder de Ubbeschoterweg. Het waterschap heeft besloten om de duiker, die de opstuwing veroorzaakte, te vervangen door een langere en grotere duiker.

Het waterschap werkt samen met de gemeente Renswoude dat de gelegenheid krijgt om op- en afritten te realiseren voor het fietspad over de Groeperkade.

Geocaching

In de vorm van een speurtocht kan de wandelaar meer te weten komen over het werk van het Waterschap. Door middel van coördinaten gaan de deelnemers op zoek naar een 'schat'. Er moeten vragen worden beantwoord en een rebus opgelost om tot de oplossing te komen. Aanvullende informatie vindt u op de website van het waterschap. Hier kunt u meer lezen over geocaching en de tocht downloaden.

Bronnen: www.wve.nl , Evaluatie wateroverlast Daatselaar (Waterschap Vallei & Eem), Projectplan voor Duiker Ubbeschoterweg (WVE) 

Terug naar het nieuwsoverzicht