Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Grebbelinie onder water

Door Bert Rietberg, SVGV, zondag 16 januari 2011 13:08
Categorie: Vestingwerk

De hoogste waterstand is nog niet bereikt, maar het buitendijkse deel van de Grebbelinie is voor een belangrijk deel onder water verdwenen. Zowel het Hoornwerk als de Bastions op de Uiterwaarden hebben het zwaar te verduren.

Hoornwerk Bastion 2

De rechtervleugel van het Hoornwerk aan de Grebbe op 14 januari 2011. Naar verwachting zal het water nog meer dan een meter stijgen. (foto: Bert Rietberg)

Met de verwachte stijging van het water in de Nederrijn nadert het peil de 16 meter NAP+. Aangezien de Grebbedijk in de afgelopen jaren is versterkt en het waterpeil van 1995 (16,64 m NAP+) waarschijnlijk niet zal worden gehaald, is Waterschap Vallei & Eem gerust op de situatie. Wel zijn de waterschappen waakzaam en worden er controles uitgevoerd. De Grebbesluis is al vanaf 10 januari gesloten, waardoor de stijging van het waterpeil in het Valleikanaal beperkt zal blijven.

Grazer GrebbebergVoor het buitendijkse deel van de Grebbelinie betekent de verwachte stijging dat de liniewal die het hoornwerk met de bastions verbindt voorlopig geheel onder water zal verdwijnen. De grote grazers die doorgaans in de uiterwaarden en de bastions verblijven, zijn naar de Grebbeberg getrokken waar ze veilig zijn. Er was ook al geen ruimte meer voor de dieren in de terrepleinen (binnenterreinen) die enkele dagen geleden al water begonnen te maken.

Woonbootbewoners in de Buitengrift maakten zich vooralsnog geen grote zorgen, omdat de boten met het peil meestijgen. Wel moet men een aantal voorzieningen zoals het gas gaan afsluiten omdat deze niet op dit peil berekend zijn. Men houdt de berichten nauwlettend in de gaten. Naast alle zorgen, levert de rivier ook een bijzonder schouwspel op. Voor een moment is zichtbaar hoe de verdedigingswerken van de Grebbelinie ogen in een inundatie en hoe de Grebbelinie straks weer boven water komt.

 Wandelaars op Grebbeliniepad

Wandelaars op het Grebbeliniepad langs de voet van de Grebbeberg op 16 januari 2011. Het water is weer enige decimeters gestegen. (foto Bert Rietberg)


Terug naar het nieuwsoverzicht