Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Een nieuwe generatie juffers langs de linie

Door Bert Rietberg, zaterdag 22 maart 2008 18:28
Categorie: Natuurlijk

Het woord 'juffer' heeft nogal wat betekenissen. Gewoonlijk wordt er een juffrouw of jongedame mee bedoeld, maar in de Grebbelinie denken we gewoonlijk aan een 'jonge dochter van aanzienlijken stand'. Erfdochter Margaretha van Culemborg(1528-1608), vrouwe van Renswoude en Emmikhuizen leeft voort in de Linie van Juffrouwwijk, het Werk aan de Juffersdijk en de Juffersluis.

Gebandeerde Beekjuffer

Met 'Juffer' kan ook een dunne staak, mast, of (hei-/steiger-)paal worden aangeduid. Het insect 'waterjuffer' blijkt dus een passende naam te hebben gekregen. Hoewel de beestjes veel teerder zijn gebouwd dan libellen, maakt het fleurige lange achterlijf toch indruk tussen de waterplanten. De Gebandeerde Beekjuffer behoort tot de grootste waterjuffers. De naam is ontleend aan de Engelse benaming 'Banded Demoiselle'. In Nederland worden ze ook wel 'Weidebeekjuffer' genoemd. Deze soort zou aan het einde van de 20e eeuw vanwege waterverontreiniging sterk in aantal zijn afgenomen, maar ze komt in de Grebbelinie voor en is langs het Valleikanaal een vrij algemene verschijning. Daar zien we overigens meer soorten, zoals de Kleine Roodoogjuffer (Erythromma najas), een groene of blauwe (mannetje) waterjuffer met roodbruine ogen. Ze zijn vooral druk met het vangen van insecten tussen de oeverbegroeiing. Op de blaadjes eten ze bladluizen, maar ze kunnen ook vliegjes grijpen in de vlucht. Waterjuffers brengen hun jeugd onder water door als nymf. Deze periode duurt 2 jaar en ze zijn dan al echte rovers; ze hebben een onderlip met klauwen waar ze o.a. kikkervisjes mee vangen. Na deze 2 jaar verruilt het beestje de larvehuid voor zijn nieuwe gedaante als waterjuffer. Dat het goed gaat met deze glanzende insecten langs de linie is geen toeval. Het Waterschap Vallei & Eem investeert veel in de kwaliteit van water en dit komt langs het Valleikanaal tot uitdrukking in de groeiende kwaliteit van de ecologische zone.


Terug naar het nieuwsoverzicht