Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Informatieavond te Rhenen toont ambities in de Grebbelinie

Door Bert Rietberg, maandag 29 november 2010 11:42
Categorie: Projecten

Op dinsdag 7 december werd in het gemeentehuis van Rhenen een informatieavond georganiseerd over het herstel van het Hoornwerk en de Bastions aan de Grebbeberg. Projectbureau SVGV, Het Utrechts Landschap, Provincie Utrecht en de gemeente Rhenen werken aan dit belangrijke punt in de Grebbelinie. Tijdens deze avond presenteerde men de resultaten van hun werk aan de Grebbeberg tot nu toe. Vele belangstellenden en bestuurders namen kennis van de stand van zaken.

Informatiemarkt Rhenen

Uitleg over het ontwerp tijdens de informatiemarkt te Rhenen. (Foto Bert Rietberg)

Burgemeester J.H.A. van Oostrum opende de avond in het gemeentehuis van Rhenen. Een avond die geheel in het teken zou staan van de voorgenomen werkzaamheden aan de voet van de Grebbeberg. De Geduputeerde van de provincie Utrecht, Anneke Raven, leidde het onderwerp in met een algemene inleiding over het herstel van de Grebbelinie. Na veel voorbereidingen staan diverse projecten nu aan de vooravond van de uitvoering. De SVGV wees daarbij op de noodzakelijke fasering in het proces, die het mogelijk moet maken dat projecten stapsgewijs uitgevoerd én gefinancierd kunnen worden. Voor de uitvoering zijn de financiële middelen echter nog niet rond. De bestuurders werden uitgenodigd daar iets aan te doen, zodat de eerste fase in 2011 van start kan gaan. Voorts werd het belang benadrukt om samenhang te zoeken in het project Hoornwerk en de versterking van de Grebbedijk in het kader van het Deltaproject.

Paneel van het ontwerp van Michael van GesselLandschapsarchitect Michael van Gessel gaf uitleg over de principes die een rol speelden bij de ontwikkelde plannen aan de voet van de Grebbeberg. Met name de leesbaarheid van het hoornwerk werd benadrukt en de mogelijkheden voor recreanten om straks van het landschap te genieten. Inzicht in de beheerskeuzes werd verschaft door het Utrechts Landschap. De natuurorganisatie gaf aan dat de groene kwaliteiten leidend zullen zijn in de bastions, terwijl er bij het hoornwerk voorrang wordt gegeven aan de cultuurhistorische betekenis.

Informatiemarkt RhenenTijdens de informatiemarkt kregen de bezoekers de gelegenheid om met ontwerpers en landschapsarchitecten in gesprek te gaan. Zo kon Buro Boot uit Elst haar tekeningen presenteren en bood men gegevens over de metingen die in de afgelopen maanden verricht zijn. 

De waarde van het hoornwerk werd voorts benadrukt door de aanwezigheid van de RCE. Zoals bekend is de Rijksdienst druk bezig met de voorbereidingen die voor de Grebbelinie moeten leiden tot aanwijzing als Rijksmonument.  Cultuurhistorische informatie was tenslotte tevens aanwezig in de stand van Stichting de Greb en de Stichting Grebbelinie. Uit beide stichtingen kwamen rapportages voort, die tot steun dienden van de ontwerpers.


Terug naar het nieuwsoverzicht