Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Nieuwe vereniging recreatieondernemers Grebbelinie zoekt leden

Door SVGV, zaterdag 25 september 2010 18:54
Categorie: Recreatie

In 2008 is het ondernemersplatform recreatie Grebbelinie gestart. Alle leden binnen dit platform houden zich bezig met recreatieactiviteiten rondom de Grebbelinie en hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over kwaliteit en veiligheid binnen hun bedrijfsvoering. Dit platform is nu een vereniging geworden en de nieuwe vereniging is op zoek naar leden. Alle ondernemers uit de regio die de Grebbelinie een warm hart toedragen, zijn welkom.

Recreatie in de Grebbelinie

Recreant en ondernemer hebben elkaar gevonden in de Grebbelinie(foto Bert Rietberg) 

Ondernemersplatform Recreatie Grebbelinie

Het doel van deze vereniging is om de wensen en ideeën van ondernemers in te brengen binnen de plannen van de Grebbelinie, samenwerking te bevorderen en activiteiten te ontwikkelen die het toeristisch product van de Grebbelinie versterken. Door lid te worden van de vereniging kunt u niet alleen de bekendheid van uw eigen bedrijf vergroten, maar gezamenlijk met alle andere leden vergroot u tevens de bekendheid van de Grebbelinie! De Grebbelinie is immers voor alle ondernemers een steeds belangrijkere toeristische trekker aan het worden!

Kennismakingsexcursie op 26 oktober

Op 26 oktober a.s. organiseert de vereniging recreatieondernemers Grebbelinie een kennismakingsexcursie waarvoor alle ondernemers uit het gebied van harte zijn uitgenodigd. Tijdens deze excursie kunt u meer te weten komen over wat de ondernemersvereniging voor uw bedrijf kan betekenen. Tegelijkertijd worden enkele bijzondere plekken van de Grebbelinie getoond en wordt er meer verteld over de activiteiten van het programma Grebbelinie voor 2011, waar ondernemers aan mee kunnen doen. De middag wordt om 17:00 uur afgesloten met een borrel.

In 2008 is het ondernemersplatform recreatie Grebbelinie gestart. Alle leden binnen dit platform houden zich bezig met recreatieactiviteiten rondom de Grebbelinie en hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over kwaliteit en veiligheid binnen hun bedrijfsvoering. Dit platform is nu een vereniging geworden en de nieuwe vereniging is op zoek naar leden. Alle ondernemers uit de regio die de Grebbelinie een warm hart toedragen, zijn welkom.

Het doel van deze vereniging is om de wensen en ideeën van ondernemers in te brengen binnen de plannen van de Grebbelinie, samenwerking te bevorderen en activiteiten te ontwikkelen die het toeristisch product van de Grebbelinie versterken. Door lid te worden van de vereniging kunt u niet alleen de bekendheid van uw eigen bedrijf vergroten, maar gezamenlijk met alle andere leden vergroot u tevens de bekendheid van de Grebbelinie! De Grebbelinie is immers voor alle ondernemers een steeds belangrijkere toeristische trekker aan het worden!

Aanmelding
Aanmelden voor deze excursie kan voor 15 oktober via Rik Jansen van Grontmij (rik.jansen@grontmij.nl of 038- 499 17 07). Kunt u 26 oktober niet aanwezig zijn, maar wilt u wel meer informatie over het ondernemerplatform ontvangen dan kunt u tevens contact opnemen met Rik Jansen van Grontmij.

Vereniging recreatieondernemers Grebbelinie
De vereniging recreatieondernemers Grebbelinie is op 21 september opgericht bij notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn in Ede. De bestuursleden zijn voorzitter Ruud Burgers van Organisatie- en adviesbureau Sporttotaal, de secretaris Hillie Walet van Theehuis Monchouette en de penningmeester Robert Dam van Mad-venture. Projectbureau SVGV , het Waterschap Vallei & Eem, Recreatie Midden-Nederland, Staatsbosbeheer en de hengelsportverenigingen treden op als adviseur.


Terug naar het nieuwsoverzicht