Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Natuurvriendelijke oevers langs Valleikanaal

Door Bert Rietberg, zaterdag 22 maart 2008 18:15
Categorie: Natuurlijk

Wie de oever van het Valleikanaal volgt, komt vanzelf graafmachines tegen, pontons en werkploegen die bezig zijn met de beschoeiing van het Valleikanaal. De werkzaamheden worden verricht onder diverse voorwaarden die o.a. het behoud van de liniedijk behelzen. En hoewel er momenteel het nodige wordt gesnoeid en afgegraven zal de natuur als grote winnaar uit 'de strijd' komen.

Natuurvriendelijke oevers langs het Valleikanaal

De zone tussen het Valleikanaal wordt op veel gedeelten vergraven tot moeras. De betekenis van het kanaal als ecologische zone wordt daarmee versterkt. De strook sluit aan op de meest rustige westoever van het kanaal. Fietspad en recreatieve voorzieningen zijn in het centrale deel van de linie voornamelijk aan de oostzijde van het water te vinden. Voor wandelaars blijft de liniedijk aan de westzijde overigens wel toegankelijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Waterschap Vallei & Eem. Er wordt van alle zijden toegezien of de cultuurhistorische waarden van de Grebbelinie geen afbreuk wordt gedaan. Restanten van loopgraven, kazematten en andere overblijfselen uit de periode dat de Grebbelinie "Valleistelling" heette moeten behouden blijven. Eén van de toezichthouders is de provincie Utrecht, die de ontgrondingsvergunning handhaaft.

De Stichting Grebbelinie heeft geen bezwaar aangetekend tegen de plannen, omdat het eindresultaat resulteert in een benadering van de situatie tussen 1790 en 1805. In die periode werd de laatste hand gelegd aan de oude Grebbelinie. Verschillende werken werden aan de linie toegevoegd en er kwam een plan voor zesjarig onderhoud; hierdoor kan nauwkeurig bepaald worden aan welke eisen de linie in die periode moest voldoen. Ook kaarten uit het Nationaal Archief geven de Stichting Grebbelinie de zekerheid dat de gevolgde koers de juiste is. Tijdens de aanleg werd er een gracht gegraven tussen het bestaande water (Broekersloot, Lunterse Beek) en de liniedijk. In de loop van de 18e eeuw verlandden deze grachten en ging het voorliggende water de rol van gracht vervullen. De berm voor de linie veranderde in een moeras, net zoals dat in de huidige plannen verwerkt is. Op het kaartfragment hiernaast zijn de verschillende stroken zichtbaar. Van boven naar beneden onderscheiden we; het lege inundatiegebied, dan het water(hier de Broekersloot), de moerassige berm, de borstwering, de walgang, de leisloot en een akker achter de linie. De Stichting Grebbelinie zal het proces op de voet volgen.


Terug naar het nieuwsoverzicht