Er zijn geen evenementen gevonden
Er zijn vandaag geen historische gebeurtenissen.

Nieuwsarchief

Dit zijn de nieuwscategoriëen en berichten.

nieuwsberichten 11-20 van 73


Stukje liniehistorie Leusden boven de grond

Door Gemeente Leusden Redactie Bert Rietberg, dinsdag 04 oktober 2016 10:12
Categorie: Projecten

Vrijdag 30 september is de speelkazemat in woonwijk 't Vliet in Leusden geopend. Wijkbewoners en andere belangstellenden waren aanwezig bij de presentatie van de eerste kazemat in Nederland die is uitgerust met een glijbaan. Deze werd kort na de toespraak van wethouder Jan Overweg door de kinderen in gebruik genomen.

Lees verder >>

Kazemat keert terug als speelvoorziening

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, woensdag 07 september 2016 09:10
Categorie: Projecten

De Grebbelinie in Leusden verdween in de jaren '90 van de vorige eeuw gedeeltelijk van de kaart. De liniedijk verrommelde, er kwam een bedrijventerrein en vanaf 1997 startte de bouw van woonwijk 't Vliet. Delen van de dijk werden afgegraven en kazematten moesten het veld ruimen. In de afgelopen 10 jaar is de Grebbelinie stukje bij beetje teruggekeerd en leerden de nieuwe bewoners van Leusden de dijk kennen en waarderen. De Asschatterkeerkade ligt er weer prachtig bij, er zijn zandzakcoupures gebouwd om de dijk te accentueren en er is een fraaie museumbunker gerealiseerd. In de komende maanden volgen nog een aantal deelprojecten die met name de verdwenen linie in Leusden Noord weer zichtbaar moeten maken.

Lees verder >>

Bouw Bezoekerscentrum Grebbelinie gaat van start

Door Persbericht provincie Utrecht, dinsdag 02 augustus 2016 14:56
Categorie: Projecten

Het gebied in en om Fort aan de Buursteeg wordt opnieuw ingericht. De gunningsstukken zijn eind mei getekend door Staatsbosbeheer en aannemer Temmink. Temmink verwierf de opdracht voor de realisatie van de bouw van ‘Bezoekerscentrum Grebbelinie’ en plaatste vandaag het bouwbord. Achter de schermen is hieraan samengewerkt door de Provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe, Gebiedscoörperatie O-gen, Regio Foodvalley en de omliggende gemeenten Renswoude, Veenendaal en Ede.

Lees verder >>

Een terugblik: 2015 in 12 beelden

Door Bert Rietberg, Gebiedscoöperatie O-gen, woensdag 23 december 2015 14:36
Categorie: Projecten

Aan het einde van het jaar is het een goede gewoonte om nog eenmaal terug te blikken, voor het vizier weer op de toekomst is gericht. Er is in 2015 veel meer gebeurd en tot stand gebracht dan in 12 beelden kan worden getoond. Zo mist u tal van activiteiten in Rhenen, die eindigden met de goedbezochte slotavond op de Grebbeberg. Ook ontbreken foto's van de presentatie van de fietsgids in Veenendaal, de werkzaamheden bij de Post van Asschat, de vondsten van betonnen onderkomens, de verbouwing bij Grebbelinie in het vizier en de activiteiten rond de monumentendagen. Het gebied heeft de linie in de afgelopen jaren definitief ontdekt en de plannen voor 2016 liggen al weer klaar. Hieronder nog één blik op 2015 voordat het nieuwe jaar begint.

Lees verder >>

Leusden maakt linie weer beleefbaar in De Horst

Door Bert Rietberg, Gebiedscooperatie O-gen, dinsdag 10 november 2015 13:24
Categorie: Projecten

Inwoners van Leusden hebben gekozen voor een spijlenvariant om de liniedijk op kunstige wijze weer enigszins terug te brengen in bedrijventerrein De Horst. Vijfhonderd meter liniedijk moest bijna twintig jaar geleden wijken voor kantoorgebouwen. De gemeente maakt de laatste jaren echter serieus werk van de linie en wil ook dit deel optisch verbinden met de resterende aarden dijken in de gemeente.

Lees verder >>

Lunterse Beek krijgt de ruimte bij het Werk aan de Engelaar

Door Bert Rietberg, dinsdag 09 juni 2015 09:32
Categorie: Projecten

Onder veel belangstelling werd vrijdag 5 juni het herstelde beektracé bij de Engelaar gepresenteerd. Waterschap Vallei en Veluwe gaf uitleg over het ecologisch project dat 1,8 kilometer beek weer iets van zijn oorspronkelijke vorm teruggeeft. Een waterkering van de Grebbelinie speelde een sleutelrol.

Lees verder >>

Liniedijk langs de Eem geopend

Door Bert Rietberg, Gebiedscooperatie O-gen, zaterdag 28 maart 2015 09:06
Categorie: Projecten

Na meer dan 10 jaar is een wens van de gemeente Amersfoort uitgekomen: een recreatief fietspad langs de Eem over de Grebbeliniedijk is een feit. Daarbij zeer geholpen door de werkzaamheden van het Waterschap Vallei en Veluwe dat de dijken langs de zuidelijke randmeren en de Eem versterkt en plaatselijk verhoogt. Dankzij intensieve samenwerking met vele partners in het gebied konden ook andere belangen worden gediend, zoals die van Amersfoort. Ook een aantal wensen van de Stichting Grebbelinie konden worden ingepast. In opdracht van de provincie Utrecht is het historische profiel van de Grebbelinie in de werkzaamheden meegenomen.

Lees verder >>

Provincie Utrecht presenteert kunstwerk en app op de Grebbeberg

Door Provincie Utrecht, dinsdag 10 maart 2015 20:44
Categorie: Projecten

De provincie Utrecht heeft een filmpje laten maken om te laten zien hoe een tweetal nieuwe initiatieven op de Grebbeberg zijn ontwikkeld. Kunstenaars en technici zijn samen met Stichting De Greb aan het werk gegaan om het verhaal van de Grebbeberg met de huidige én met volgende generaties te delen.

Lees verder >>

Voorposten Grebbelinie bij Stoutenburg in beeld

Door Bert Rietberg, gebiedscoöperatie O-gen, maandag 23 februari 2015 12:02
Categorie: Projecten

Recent werd bij Kasteel Stoutenburg een informatiepaneel onthuld over de Voorposten Stoutenburg. De onthulling werd verricht door de burgemeester van Leusden, Annemieke Vermeulen en de directeur van het Utrechts Landschap, Saskia Dockum. Hiermee krijgt het verhaal van de dappere weerstand ten oosten van Leusden een permanente plaats van herinnering.

Lees verder >>

Een terugblik: 2014 in 12 beelden

Door Bert Rietberg, Gebiedscooperatie O-gen, donderdag 25 december 2014 13:52
Categorie: Projecten

Het is december, dus ook dit jaar blikken we weer terug in het jaar dat de Grebbelinie de cultuurprijs 'de Gouden mispel' won. Wat gebeurde er in de afgelopen maanden in de linie? Hieronder een overzicht van 12 bijzondere activiteiten, projecten en initiatieven.

Lees verder >>