• Defensie wil niet betalen voor waterkerende taken
    zondag 19 mei 1929
    Lees verder >>
  • Nieuwe bedding Valleikanaal onder de A12 gereed.
    zaterdag 19 mei 2012
    Lees verder >>

Bepalingen schadeloosstellingen verschenen

Datum gebeurtenis: donderdag 13 juni 1940
In de Staatscourant van 13 juni 1940 verschijnen de bepalingen voor schadeloosstellingen voor gebieden die door de oorlog in mei zijn getroffen. De Grebbelinie hoort ook tot de acht districten waar mensen voor herstel of schadevergoeding in aanmerking komen. De vergoeding geschiedt in natura en in voorkomende gevallen een extra geldbedrag. Daarvoor moet de eigenaar een verklaring afleggen waarin zijn geruimde eigendommen worden beschreven. De Grebbelinie is district IV, de Betuwestelling district V.
Terug naar de historische gebeurtenissen