Er zijn geen evenementen gevonden
  • Voorstellen tot verbeteringen aan de Grebbelinie
    dinsdag 4 augustus 1795
    Lees verder >>
  • Raad van State ontvangt antwoord op status van de Grebbelinie
    maandag 4 augustus 1794
    Lees verder >>

Duitse legers overschrijden Nederlandse grens

Datum gebeurtenis: vrijdag 10 mei 1940
In de nacht van 9 op 10 mei 1940 overschreden Duitse troepen de grenzen van Nederland. Ondanks plaatselijk dappere tegenstand aan de IJssel bereikten delen van het 10e Legerkorps van Generalleutnant Hansen tegen de avond de voorposten van de Grebbelinie. De verrassingsaanval met een pantsertrein mislukte. Het was de bedoeling over het spoor naar het westen te rijden en troepen bij Leersum achter de linie uit te laten stappen, zoals ook in de Peelraamstelling gebeurde bij Mill. Men wist de spoorbrug bij Westervoort echter op tijd op te blazen.
Terug naar de historische gebeurtenissen