Er zijn geen evenementen gevonden
  • Dank aan soldaten bij dijkdoorbraak
    woensdag 19 januari 1916
    Lees verder >>

Onderzoek naar kazematten op De Greb

Datum gebeurtenis: maandag 7 april 2003
Op 7 april 2003 publiceert de Stichting Grebbelinie de resultaten van een onderzoek naar kazematten op de Grebbeberg. Volgens diverse boeken en geschriften zouden er vier flankerende betonkazematten op de Grebbeberg gebouwd zijn. Uit gevonden bestekken en veldonderzoek van Kees van de Waal blijkt echter, dat op de plaats van de B-kazematten uiteindelijk Gietstalen kazematten gebouwd zijn. De informatie komt net te laat voor de (overigens fraaie) publicatie ‘Kazematten in het interbellum’ die dat jaar verschijnt bij de Stichting Menno van Coehoorn.
Terug naar de historische gebeurtenissen