• Veel oog voor verborgen erfgoed op Grebbelinie Platform
  Lees verder >>
 • Grote opkomst bij rondleiding over Werk aan de Glashut
  Lees verder >>
 • Geslaagde Grebbelinie-excursie over de Eem
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewandeltocht maakt een zonnige nieuwe start
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg
  Lees verder >>
 • Aannemer tekent contract voor de Grebbelinie
  maandag 21 oktober 1799
  Lees verder >>

Grebbelinie tot krachtige verdediging in staat

Datum gebeurtenis: maandag 15 juni 1863
Op 15 juni 1863 verschijnt een groot artikel over de Grebbelinie in de Militaire Spectator, een gezagshebbend blad over krijgswetenschap. De schrijver concludeert dat de Grebbelinie weliswaar in de meeste jaren tot een krachtige verdediging vatbaar is, maar dat de inundatiewerken in vredestijd moeten worden verbeterd. Tot de voornaamste verbeteringen hoorden volgens de schrijver de bouw van nieuwe damsluizen en een te graven kanaal van Wageningen via de gracht en de binnenhaven en het Nieuwe Kanaal naar het Lekskensveer. Bij Wageningen was het peil van de Nederrijn namelijk net een paar decimeters hoger, zodat inundaties eenvoudiger konden worden gesteld. In de volgende jaren zouden inderdaad damsluizen worden gebouwd, maar het kanaal ten zuidwesten van Wageningen komt er niet.
Terug naar de historische gebeurtenissen