Er zijn geen evenementen gevonden
  • Voorstellen tot verbeteringen aan de Grebbelinie
    dinsdag 4 augustus 1795
    Lees verder >>
  • Raad van State ontvangt antwoord op status van de Grebbelinie
    maandag 4 augustus 1794
    Lees verder >>

Zorgen rond Grebbesluis

Datum gebeurtenis: woensdag 22 november 1741
De Staten van Utrecht vragen op 22 november 1741 om een onderzoek naar de Grebbesluis. Vanwege het hoge water in de Rijn heeft de sluis veel te lijden gehad. Als er niets zou gebeuren zou de sluis kunnen beschadigen hetgeen tot ernstige waterproblemen in Veenendaal en Amersfoort zou kunnen leiden. Er werd geopperd om dubbele deuren te maken of een schotbalkenvoorziening, zodat het werk voldoende versterkt zou zijn. Een maand later zouden de Staten van Utrecht toestemming geven om schotbalksleuven aan te brengen. In 1742-1743 zou de sluis verder worden aangepast; mede om een inundatie in de Gelderse Vallei mogelijk te maken.
Terug naar de historische gebeurtenissen