Er zijn geen evenementen gevonden
  • Voorstellen tot verbeteringen aan de Grebbelinie
    dinsdag 4 augustus 1795
    Lees verder >>
  • Raad van State ontvangt antwoord op status van de Grebbelinie
    maandag 4 augustus 1794
    Lees verder >>

Zorgwekkende situatie Lambalgen

Datum gebeurtenis: dinsdag 24 december 1793
Op 24 december 1793 verschijnt het inspectierapport van ingenieur Croisset in de Grebbelinie. Het rapport is niet erg bemoedigend; er ontbreken kruitmagazijnen, grachten zijn hier en daar dichtgeslibd en de situatie bij Lambalgen is ronduit zorgwekkend. Ondanks de aanleg van een extra werkje zou dit deel niet tegen een vijandelijke aanval bestand zijn vanwege de hoge gronden. Croisset adviseert hier zand af te graven of een fort aan te leggen. Als de Fransen een jaar later hun tweede aanval op de Republiek doen is er aan Lambalgen nog steeds niets gedaan.
Terug naar de historische gebeurtenissen