Er zijn geen evenementen gevonden
  • Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut
    maandag 19 oktober 1942
    Lees verder >>

Verslag over 11e Regiment in MAVORS

Datum gebeurtenis: dinsdag 31 december 1940
Op 31 december 1940 verschijnen twee artikelen over de meidagen ’40 in het blad ‘Mavors’. Eén van de artikelen handelt over 2-II-11 R.I. dat streed in de Grebbelinie. De artikelen worden geschetst als belangwekkend en geven de lezers een beeld van de moeilijkheden waar de soldaten mee te kampen hadden. De besproken sectie kwam in de stoplijn op de Grebbeberg onder Duits én Nederlands vuur te liggen.
Terug naar de historische gebeurtenissen