• Veel oog voor verborgen erfgoed op Grebbelinie Platform
  Lees verder >>
 • Grote opkomst bij rondleiding over Werk aan de Glashut
  Lees verder >>
 • Geslaagde Grebbelinie-excursie over de Eem
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewandeltocht maakt een zonnige nieuwe start
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg
  Lees verder >>
 • Aannemer tekent contract voor de Grebbelinie
  maandag 21 oktober 1799
  Lees verder >>

Verslag over 11e Regiment in MAVORS

Datum gebeurtenis: dinsdag 31 december 1940
Op 31 december 1940 verschijnen twee artikelen over de meidagen ’40 in het blad ‘Mavors’. Eén van de artikelen handelt over 2-II-11 R.I. dat streed in de Grebbelinie. De artikelen worden geschetst als belangwekkend en geven de lezers een beeld van de moeilijkheden waar de soldaten mee te kampen hadden. De besproken sectie kwam in de stoplijn op de Grebbeberg onder Duits én Nederlands vuur te liggen.
Terug naar de historische gebeurtenissen