Er zijn geen evenementen gevonden
  • Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut
    maandag 19 oktober 1942
    Lees verder >>

Interview Seyss Inquart

Datum gebeurtenis: dinsdag 29 oktober 1940
Op 29 oktober 1940 verschijnt een interview met Seyss Inquart waarin hij verklaart dat het ruimingswerk in Rotterdam en de Grebbelinie bijna is voltooid. De oorlogshandelingen hebben, zo beweerde hij, betrekkelijk weinig schade aangericht. Dat Middelburg verwoest was, zou de schuld zijn van de Fransen en in Rotterdam waren de ‘valschermspringers’ door vliegers gesteund. Rond de jaarwisseling moest er volgens de rijksminister in Rhenen, Rotterdam en Middelburg gebouwd kunnen worden.
Terug naar de historische gebeurtenissen