Er zijn geen evenementen gevonden
  • Van Hooff trekt conclusies na onderzoek in linie
    woensdag 6 augustus 1806
    Lees verder >>

Monumentenzorg bezoekt Werk aan de Glashut

Datum gebeurtenis: maandag 19 oktober 1942
Een bouwkundig ambtenaar van Monumentenzorg bezoekt het Werk aan de Glashut op 19 oktober 1942. Hij is erg onder de indruk van het landschap en de waarde van ‘de schans’. Tot zijn spijt moet hij ook constateren dat de eigenaar op dat moment bezig is om een deel van de gracht te dempen met bagger uit de Eem. De ambtenaar roept op om het Werk aan de Glashut te beschermen en zoveel mogelijk in oude staat te brengen. Als uitzondering noemt hij de loopgraven in de borstwering, aangezien men later wellicht ook belangstelling zal krijgen voor deze versterkingskunst
Terug naar de historische gebeurtenissen