Er zijn geen evenementen gevonden
  • Voorstellen tot verbeteringen aan de Grebbelinie
    dinsdag 4 augustus 1795
    Lees verder >>
  • Raad van State ontvangt antwoord op status van de Grebbelinie
    maandag 4 augustus 1794
    Lees verder >>

Ontwerp Sluis bij Asschat gereed

Datum gebeurtenis: donderdag 9 februari 1939
Op 9 februari 1939 verstuurt Provinciale Waterstaat van Utrecht het ontwerp en het bestek van de nieuwe sluis bij Asschat. De sluis met een grotere capaciteit is noodzakelijk geworden door de aanleg van het Valleikanaal en wordt uitgevoerd in gewapend beton. De oude sluis in de Moosterbeek wordt afgebroken. De eerste proefinundatie in 1939 zou met de nieuwe sluis worden gesteld. De legerleiding uit haar tevredenheid en laat in de directe omgeving foto’s maken van het ondoordringbare inundatiegebied. Later wordt de doorlaatcapaciteit van de sluis nog vergroot.
Terug naar de historische gebeurtenissen