Er zijn geen evenementen gevonden
  • Dank aan soldaten bij dijkdoorbraak
    woensdag 19 januari 1916
    Lees verder >>

Ongeregelheden tijdens einde 4-daagse oefening

Datum gebeurtenis: donderdag 16 september 1915
Op 16 september 1915, de laatste dag van een 4-daagse oefening, komt het in Kesteren tot ongeregeldheden. Drie compagnieën van I-22 R.I. betrekken die dag een bivak bij de Spees. De bataljonscommandant nodigde de officieren uit voor thee, maar het duurt niet lang of de portwijn en de jenever komen te voorschijn. In uiterst vrolijke stemming besluit men de soldaten te betrekken bij het feest. Er worden liederen gezongen en er wordt gedanst op het terrein. Voor dit ‘vergrijp’ werden de officieren gestraft, omdat het in strijd zou zijn met ‘de goede krijgstucht’.
Terug naar de historische gebeurtenissen