• Veel oog voor verborgen erfgoed op Grebbelinie Platform
  Lees verder >>
 • Grote opkomst bij rondleiding over Werk aan de Glashut
  Lees verder >>
 • Geslaagde Grebbelinie-excursie over de Eem
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewandeltocht maakt een zonnige nieuwe start
  Lees verder >>
 • Grebbeliniewacht Stichting Grebbelinie actief op de liniedijk in Woudenberg
  Lees verder >>
 • Aannemer tekent contract voor de Grebbelinie
  maandag 21 oktober 1799
  Lees verder >>

Provincie koopt Grebbesluis

Datum gebeurtenis: maandag 4 september 1967
Op 4 september 1967 koopt de provincie Utrecht de Grebbesluis van de Staat der Nederlanden. Het betreft de aankoop van ‘enige percelen grond en water’, de Grebbesluis en de sluiswachterswoning met erf. De verkoop geschiedt tegen een som van 66.160 gulden en 5 cent. Volgens artikel 14 van de koopakte mag afgraving van de voormalige ‘liniedijk’ slechts geschieden in gemeenschappelijk overleg tussen staat en provincie. Men doelt hier op de lunet ten noorden van de straatweg Arnhem-Utrecht, waarvan anno 2008 slechts de gracht resteert.
Terug naar de historische gebeurtenissen