Er zijn geen evenementen gevonden
  • Voorstellen tot verbeteringen aan de Grebbelinie
    dinsdag 4 augustus 1795
    Lees verder >>
  • Raad van State ontvangt antwoord op status van de Grebbelinie
    maandag 4 augustus 1794
    Lees verder >>

Provincie koopt Grebbesluis

Datum gebeurtenis: maandag 4 september 1967
Op 4 september 1967 koopt de provincie Utrecht de Grebbesluis van de Staat der Nederlanden. Het betreft de aankoop van ‘enige percelen grond en water’, de Grebbesluis en de sluiswachterswoning met erf. De verkoop geschiedt tegen een som van 66.160 gulden en 5 cent. Volgens artikel 14 van de koopakte mag afgraving van de voormalige ‘liniedijk’ slechts geschieden in gemeenschappelijk overleg tussen staat en provincie. Men doelt hier op de lunet ten noorden van de straatweg Arnhem-Utrecht, waarvan anno 2008 slechts de gracht resteert.
Terug naar de historische gebeurtenissen