Er zijn geen evenementen gevonden
  • Inspectierapport C.C. van Hooff komt uit
    maandag 24 juni 1799
    Lees verder >>

Home

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR BEZOEKERSCENTRUM GREBBELINIE

Op 8 juli is de feestelijke publieksopening van het Grebbelinie Bezoekerscentrum. In het centrum wordt het verhaal verteld van de linie, die meer dan 200 jaar dienst heeft gedaan in de landsverdediging. Het bezoekerscentrum wil met het gebied deze betekenis zichtbaar maken voor bezoekers, het monumentale landschap bewaren, de toegankelijkheid bevorderen en een blijvende plaats van herinnering creëren voor de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid.

Om dit verhaal goed te kunnen vertellen zijn vrijwilligers nodig, die helpen om bezoekers te verwelkomen en wegwijs te maken in het centrum. Die van het nieuwe gebouw in het fort een levende plek maken waar mensen met vragen terecht kunnen. Zowel specialisten als enthousiaste nieuwe mensen kunnen een plek krijgen. Weet u veel van de spoorlijn die het fort kruist? Of wilt u zich verdiepen in de oorlogsgeschiedenis en uw kennis delen tijdens rondleidingen? Vindt u het leuk om één of meerdere dagdelen per week gastheer/gastvrouw te zijn?

Stuur dan een mail naar info@grebbelinie.nl voor het maken van een afspraak, het stellen van een vraag of om uw belangstelling vast wat toe te lichten.

De Stichting Grebbelinie en het bezoekerscentrum verheugen zich op uw komst!  

Vindt u het belangrijk dat de Grebbelinie wordt beschermd en historie behouden blijft? Wilt u meer weten over de Grebbelinie en het blad Grebbelinie in Beeld ontvangen? U kunt hier donateur worden vanaf € 15,- per jaar U krijgt het blad dan voortaan thuisgestuurd. En u ontvangt de laatste drie nummers gratis thuis, plus de folder van de Beeldenroute en een brochure over het Hoornwerk aan de Grebbe. 

Heeft u foto's, vragen of suggesties voor de site? Mail naar info@grebbelinie.nl of volg en deel de mijlpalen, artikelen, rondleidingen, fietstochten in de Grebbelinie op Twitter!

Follow @grebbelinie

Grebbelinie en Valleistelling

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op zondag 13 juni 2010 10:40

Kazemat Veenendaal 1940De Grebbelinie is een waterlinie tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, die werd aangelegd in de 18e eeuw. Haar bekendheid ontleent ze echter aan de periode 1939-1940 toen de linie onder de naam Valleistelling de hoofdverdediging vormde van het Nederlandse defensieplan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de veelal aarden werken bedekt met een laag groen, die 200 jaar militaire geschiedenis aan het oog onttrok, maar betekenis kreeg als ecologische structuur. Tal van partijen werken momenteel samen om in het gebied de juiste balans te vinden tussen cultuurhistorie, natuurwaarden en recreatie. Deze elementen vormen samen een uiterst boeiende en unieke omgeving die steeds meer toegankelijk en beleefbaar wordt gemaakt.

Hoe de Grebbelinie werkte

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 23 februari 2012 12:02

InundatieDe belangrijkste kracht ontleende de stelling in de visie van de ontwerpers aan het inunderen van het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee. Aan de voet van de Grebbeberg werd bij de Grebbesluis water uit de Nederrijn ingelaten waardoor een groot gebied, tot de Slaperdijk bij Veenendaal, onder water werd gezet. 

Door de sluis bij de Roode Haan in de Slaperdijk te openen kon het water een volgende inundatiekom vullen bij Renswoude. Om te voorkomen dat het water ongecontroleerd zou wegstromen naar het noorden, werden op diverse plaatsen in de linie dwarskaden aangelegd. Deze kaden vormden helaas ook een toegang tot de liniedijk. Daar moest de verdediging zich dus op concentreren. In de loop dan de 18e eeuw werden op die plaatsen aarden verdedigingwerken aangelegd. Deze werken waren verbonden door een liniedijk van Veenendaal tot voorbij Amersfoort. Op deze dijk konden de verdedigers zich teweer stellen tegen de vijand. Bovendien zorgde de dijk ervoor dat het water aan de oostzijde van de linie bleef. Zo was er minder water nodig voor een inundatie en hield de verdediger droge voeten.